Podniková ekonomika
Podniková ekonomika

Podniková ekonomika a její faktory

Hospodárnost, účinnost, efektivnost

Kalkulace a jejich základní pojmy

Stanovení výsledků hospodaření

Základní metody finanční analýzy

Majetková výstavba podniků

Základní znalosti v oblasti zásob

Druhy financování podniku

Hodnocení investic hodnocení výnosnosti a doba splacení

Predikční modely

Klasifikace investic

Akcie

DuPont

Právní formy podnikání v ČR

Typologie podniku

Základní metody finanční analýzy

Podnik a podnikové okolí

Devizový trh

Obchodní přirážka, marže a rabat

Bod zvratu

Oceňování podniku

Plánovaní investic do dlouhodobého majetku

Kapitálová výstavba podniku

Čistá současná hodnota

Informační podpora controllingu

Poměrové ukazatele finanční analýzy

KONTAKT

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

+420 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

ID datové schránky: ctmhmyk
Elektronická podatelna: podatelna@mvso.cz