Ekonomika podniku
Ekonomika podniku

Bod zvratu

Čistá současná hodnota

Druhy financování podniku

Kalkulace a jejich základní pojmy

Majetková výstavba podniků

Podniková ekonomika a její faktory

Predikční modely

Základní metody finanční analýzy

Hospodárnost, účinnost, efektivnost

Klasifikace investic

Podnik a podnikové okolí

Poměrové ukazatele finanční analýzy

Základní znalosti v oblasti zásob

KONTAKT

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

+420 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

ID datové schránky: ctmhmyk
Elektronická podatelna: podatelna@mvso.cz