Účetnictví
Účetnictví

Význam IFRS v harmonizaci účetnictví

Pojetí manažerského účetnictví

Výkonově orientované manažerské účetnictví

Úlohy o budoucí kapacitě

Odpovědnostně orientované manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví

Aktiva

Úlohy na existující kapacitě

Capital investment decisions

Cost volume profit

Metody kalkulace

Bilanční rovnice

Vlastní kapitál

Závazky

Základní účetní výkazy

Rozdíl mezi manažerským a finančním účetnictvím

KONTAKT

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

+420 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

ID datové schránky: ctmhmyk
Elektronická podatelna: podatelna@mvso.cz